Hintergrund
Znajdujecie Sie tutaj: Impressum
Wlasciciel strony: Realizacja techniczna i graficzna:
MAS GmbH - Maschinen & Anlagen Service
Wilkestr. 1b
03172 Guben
LOHMANN UND ROBINSKI GbR
Gerhart-Hauptmann-Straße 15/Süd 1
03044 Cottbus
Fon: +49 (0) 3561/54810
Fax: +49 (0) 3561/432918
Internet: www.mas-guben.de
E-Mail: info@mas-guben.de

Osoba odpowiedzialna za tresc: Ch. Wenzel
NIP: DE 178 426 801
Sądowy Rejestr Handlowy Cottbus HRB 4512
Fon: +49 (0) 355/4943684
Fax: +49 (0) 355/4943686
mail@lohmann-robinski.de
www.lohmann-robinski.de
Wylaczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Tresc oferty online
Wlasciciel strony nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za aktualnosc, poprawnosc, kompletnosc i jakosc przygotowanych informacji. Wylacza sie wszelkie roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej odnoszace sie do szkód materialnych lub niematerialnych, powstalych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawianych informacji badz w wyniku wykorzystania blednych lub niekompletnych informacji, o ile wlascicielowi strony nie mozna udowodnic celowego lub razacego zaniedbania.
Wszystkie oferty sa niewiazace. Wlasciciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany czesci strony lub calej oferty, do jej uzupelnienia, skreslenia lub calkowitego lub przejsciowego zaniechania publikacji bez specjalnego wczesniejszego uprzedzenia lub zapowiedzi.

Odnosniki i linki.
W przypadku bezposredniego lub posredniego wskazania na obce strony internetowe (hiperlinki), które nie leza w gestii odpowiedzialnosci cywilnej wlasciciela strony, odpowiedzialnosc cywilna ma moc prawna tylko wówczas, gdy wlasciciel strony posiada wiedze na temat tresci i mozna przypuszczac, ze posiadal mozliwosci techniczne umozliwiajace zapobiezeniu korzystania z tych tresci w przypadku jesli sa one sprzeczne z prawem. Wlasciciel strony oswiadcza tym samym wyraznie, ze w chwili umieszczania linka nie mozna bylo rozpoznac na stronach linka zadnych nielegalnych tresci. Wlasciciel strony nie ma zadnego wplywu na aktualne i przyszle tworzenie strony linka, jej tresc lub autorstwo. Dlatego tez dystansuje sie on wyraznie od wszelkich tresci wszystkich stron linków, które zostaly zmienione po umieszczeniu linka. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków oraz odnosników umieszczonych we wlasnej ofercie internetowej jak i obcych wpisów umieszczonych w stworzonej przez wlasciciela strony ksiedze gosci, forach dyskusyjnych, listach mailowych i intranecie. Za wszystkie nielegalne, bledne i niekompletne tresci, a w szczególnosci za szkody wynikle z wykorzystywania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji odpowiada wylacznie oferent strony z odnosnika a nie ten, który jedynie na nie wskazuje przy pomocy linków.

Prawa autorskie i prawo oznakowania.
Wlasciciel strony stara sie we wszystkich publikacjach przestrzegac praw autorskich umieszczanych grafik, dokumentów dzwiekowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywac sporzadzane przez siebie grafiki, dokumenty dzwiekowe, sekwencje wideo i teksty oraz siegac po nielicencjowane grafiki, dokumenty dzwiekowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymienione i uzyte w ofercie internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich znaki markowe i towarowe podlegaja bez ograniczen przepisom aktualnie obowiazujacego prawa do oznakowania i prawom wlasnosci kazdorazowo wpisanego wlasciciela. Z faktu zwyklego wymienienia lub umieszczenia nazw znaków markowych lub towarowych, nie nalezy wyciagac wniosku, ze nie sa one chronione prawami osób trzecich. Wlascicielem praw autorskich opublikowanych i stworzonych przez wlasciciela strony obiektów, grafik, dokumentów dzwiekowych, sekwencji wideo i tekstów pozostaje tylko wlasciciel strony. Powielanie lub stosowanie tych grafik, dokumentów dzwiekowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga wyraznej zgody wlasciciela strony.

Ochrona danych.
Jesli w ofercie internetowej istnieje mozliwosc podania danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, nazwisko, adres) wówczas ujawnienie tych danych nastapic moze przez uzytkownika jedynie na bazie dobrowolnosci. Wykorzystanie i oplacenie wszystkich oferowanych uslug jest zezwolone – jesli jest to mozliwe pod wzgledem technicznym - równiez bez podania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych w ramach impressum lub porównywalnych informacji opublikowanych takich jak adres pocztowy, numer telefonu i faxu jak i adres e-mail przez osoby trzecie w celu przesylania informacji, na które nie zostala wyrazona zgoda, jest wyraznie zabronione. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu zastrzega sie prawo podejmowania kroków prawnych wobec osób wysylajacych wymienione spamy.
Skutecznosc prawna niniejszego wylaczenia odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze wylaczenie odpowiedzialnosci cywilnej nalezy traktowac jako czesc oferty internetowej. Nawet jesli czesc lub pojedyncze sformulowania niniejszego tekstu nie odpowiadaja calkowicie lub czesciowo aktualnie obowiazujacemu stanowi prawnemu, waznosc pozostalych czesci dokumentu nie zostaje naruszone.